Project Description

Rozłożenie kanałów do rekuperacji w nowym domu w Starachowicach.