Project Description

Rozłożenie rur kanalizacyjnych pod chudziakiem oraz napowietrzenie do kominka w Starachowicach.