Project Description

Wykonanie drenażu fundamentu oraz opływu wody deszczowej do zbiornika podziemnego w Kałkowie.